Home » Технічні умови (ТУ) » Необхідність розробки Технічних умов (ТУ) для сертифікації продукції

Необхідність розробки Технічних умов (ТУ) для сертифікації продукції

Сертифікація продукції – це підтвердження третьою незалежною стороною (Органом по сертифікації) відповідності фактичних характеристик (параметрів) продукції нормативним (задекларованим) значенням, які вказані в нормативній документації (Технічні регламенті, ДСТУ, Технічні умови), а також, підтвердження стабільності отримання даних характеристик продукції в процесі її виготовлення.

В даний час, в зв’язку з масовим припиненням дії ГОСТ, і відсутністю розроблених на зміну їм ДСТУ, у багатьох виробників виникає питання відсутності нормативного документу у відповідності до якого може вироблятися продукція, яким нормативним значенням повинні відповідати її характеристики (параметри) та в підсумку на відповідність якому нормативному документу повинна проводитися сертифікація продукції.

Якщо Ваше підприємство опинилося в саме такій ситуації мі радимо Вам звернутися в нашу фірму. Дипломовані інженери DESCO на високому професійному рівні розроблять Технічні умови (ТУ) на продукцію, що випускається Вашим підприємством.

В разі відсутності ДСТУ на Вашу продукцію в Технічних умовах Ви самостійно, (за необхідності за допомогою фахівців компанії DESCO),зможете задекларувати ті нормативні значення технічних характеристик (параметрів) Вашої продукції, яким вона фактично відповідає. В технічних умовах також будуть зазначені вимоги безпеки до процесу виробництва продукції та її безпечної експлуатації.,

Під час проведення сертифікації Вашої продукції Орган по сертифікації перевірятиме відповідність фактичних значень технічних характеристик та параметрів безпеки Вашої продукції нормативним значенням, що вказані в Ваших Технічних умовах (ТУ).

Однією з умов використання Органом по сертифікації Ваших технічних умов, як нормативного документу при сертифікації Вашої продукції, є наявність реєстрації ТУ в Центре стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС).

В залежності від виду продукції, на яку розроблені ТУ, може виникнути необхідність їх узгодження з відповідними контролюючими органами, такими як Гірпромнагляд, МОЗ, тощо.

Фахівці компанії DESCO допоможуть виконати весь цикл робіт від розробки Технічних умов до отримання Сертифікату відповідності:

– розробити проект Технічних умов (ТУ);

– визначити перелік контролюючих органів з якими необхідно узгоджувати проект ТУ в залежності від номенклатури продукції, що випускається, та організувати роботи по узгодженню проекту Технічних умов в відповідних контролюючих органах;

– організувати роботи по реєстрації проекту ТУ в Центре стандартизації, метрології та сертифікації;

-визначити Орган по сертифікації, що акредитований на право проводити сертифікацію саме Вашої номенклатури продукції;

– безпосередньо організувати роботи по сертифікації продукції на відповідність.

Чекаємо Вашого дзвінка 095 128 07 57 або листа на електронну адресу  manager@desco.com.ua .