Home » Технічні умови (ТУ)

Технічні умови (ТУ)

Технічні умови (ТУ)

Технічні умови (ТУ) України – це перш за все стандарт, який встановлює критерії відповідно до яких визначається якість продукції, процесу або послуги  та вказує методи перевірки заявленої якості.

Якщо Ви не знайшли в діючих вітчизняних або міжнародних стандартах всіх вимог щодо вашої продукції, процесу або послуги, Законом «Про стандартизацію» Вам надано право  розробити власний стандарт (Технічні умови) самостійно.    

Для розробки Технічних умов України необхідно перш за все провести повний аналіз існуючих нормативів, що стосуються Вашої продукції або послуг. За результатами аналізу визначаються ключові діючі технічні вимоги, які обов’язково повинні бути вказані в ТУ.

На другому етапі розробки ТУ України визначаються основні технічні характеристики  вашого продукту.   

На третьому етапі проводиться аналіз специфічних особливостей вашої продукції та/або послуг та визначаються критерії якості, які необхідно відобразити у відповідних пунктах Технічних умов.

Четвертий етап розробки ТУ відведено визначенню процедур, за допомогою яких може бути підтверджено дотримання вимог щодо критеріїв якості  вашої продукції. При внесенні в Технічні умови будь яких випробувань з метою встановлення якості продукції, необхідно визначити наявність технічних можливостей та вимірювального обладнання для проведення цих випробувань.

Після проведення всіх підготовчих робіт останній п’ятий етап включає в себе безпосередню розробку Технічних умов (ТУ) з відображенням у тесті ТУ всіх пунктів, що встановлені законом України.     

Ви можете самостійно розробити документ Технічні умови, але з метою економії коштів та часу ми пропонуємо звернутися до фахівців компанії Desco. Високопрофесійні інженери фахово та в стислі терміни розроблять Технічні умови будь-якої складності (тел. 095 128 07 57).